ਬੰਦ ਕਰੋ

  ਕੌਣ ਕੀ

  Department personal list and their major details appear here. Details like name, designation, contact details, activities of personal are displayed in tabular form. Division wise multiple tables are displayed with search option.

  ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ ਮੰਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ
  Loader
  ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚਿੱਤਰ ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਫ਼ੋਨ ਫੈਕਸ
  ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾਮPrincipal Secretaryabcd[at]example[dot]comRoom No. 01 ,Wing B, Ground Floor, State Secretariat, City Name, State Name- Pincode0888888888808888888888