ਬੰਦ ਕਰੋ

  ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ

  Department wise details of government officials and services appear here such as department name, contact person name, designation, and contact details.

  Loader
  ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ
  Loader
  ਵਿਭਾਗ 2
  ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚਿੱਤਰ ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ Intercom Room Number
  ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ Name 2Scientist Aabc[at]example[dot]com9999999999+91-11-22222222+91-11-22222222New Delhi
  Loader
  ਵਿਭਾਗ-1
  ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚਿੱਤਰ ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ Intercom Room Number
  ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ Name 3Senior Secretaryexample[dot]123[at]gmail[dot]com9999999999+91-11-20000001Wing A1 B4, 3rd Floor, Department Office, Buxar, Bihar