ਬੰਦ ਕਰੋ

  About Us

  This page displays an informative text section that outlines the department major activities, benefits and setup details. Department X covers the functioning of sector 1, sector 2, sector 3 and the y System of State N. The Department is headed by the Secretary, who is assisted by four Additional Secretary (AS), three Joint Secretaries (JS), […]

  ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
  min-prof
  ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ
  min-prof
  ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ

  SUPPORT HELPLINE

  • Citizen’s Call center: 155300
  • Emergency Police: 100
  • Emergency Police: 100
  • Emergency Helpline: 112
  • Crime Stopper: 1090
  • Women Helpline: 1091

  EVENTS

  Award Image

  Digital Awards

  The fifth edition of Digital Awards, will acknowledge exemplary and innovative initiatives of various government entities in the realm of…

  Image View

  Upcoming Event1

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut…

  ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ
  • Photo banner image 1
  • Photo banner image 2
  • Photo banner image 3