ਬੰਦ ਕਰੋ

    HODs

    HODs
    ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚਿੱਤਰ ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਫ਼ੋਨ ਫੈਕਸ ਪਤਾ
    ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ Name 3 Head of the Department xxx[at]example[dot]com 08888888888 +919999999999 Room No. abc 01, 5th Floor, Old Secretariat, City Name, State Name- Pincode